Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MDG makelaars

Algemene voorwaarden 2024

 

 1. Onder kandidaat huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor MDG makelaars bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon of bedrijf die de voorwaarden voor het huren van en specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd. MDG werkt in deze als zelfstandig opererend bedrijf en is in geen enkel verband verantwoordelijk of verbonden met een ander kantoor. Ook als MDG Collegiaal een woning verhuurt of aanbiedt.
 2. Onder woonruimte wordt verstaan iedere woonruimte waarvoor MDG bemiddeld namens een eigenaar / verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens een collega
 3. De aangeboden ruimte wordt bemiddeld in opdracht van de verhuurder/ eigenaar.
 4. Iedere huur kandidaat dient zich verplicht vooraf in te schrijven en te registreren via onze eigen website www.mdg-makelaars.nl en accepteert hierdoor automatisch met of zonder OTD of getekende intentie onze algemene voorwaarden en bijbehorende kosten voor onze diensten. Deze kosten zijn voor de tijd die wij besteden aan iedere huurder, de voorselectie van deze huurders en administratiekosten . Wij vragen u in de meeste gevallen om een geldig ID en twee laatste loonstroken , een arbeidsovereenkomst een recent IB FORMULIER plus een verklaring van goed huurgedrag niet ouder dan een maand . Tevens een recente verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder of een verkoopakte bij verkoop van de woning. Expats dienen een intentieverklaring en of arbeidsovereenkomst te overleggen en een contactpersoon van het bedrijf waar hij of zij gaat werken. Bij onvoldoende zekerheid kan verhuurder twee of meer maanden borg vragen of een ander persoon die voor hen borg staat . Zonder een dergelijke inschrijving kunnen wij uw aanvragen en mails niet behandelen. Het betaalde inschrijfgeld van € 29,50 zal bij een totstandkoming van een huurovereenkomst in mindering worden gebracht op de verplichte screenings- en onderzoekskosten. Deze inschrijving is twee maanden geldig en zal daarna worden vernietigd. Men kan natuurlijk opnieuw een inschrijving doen tegen dezelfde voorwaarden. Op geen enkele wijze kan een kandidaat huurder rechten ontlenen aan deze registratie. Gezien de krappe woningmarkt en de grote aantallen zoekers kan het voorkomen dat wij voor u geen passende woonruimte hebben kunnen vinden tijdens de inschrijfperiode van 2 maanden. Wel mag u altijd contact met ons opnemen wanneer u op onze eigen website of van een ander kantoor een object hebt gevonden naar uw keuze die u eerder niet heeft opgegeven. Wij doen er in dat geval alles aan om u deze woning te laten zien of u bij een collega makelaar onder de aandacht te brengen. Door onze goede referenties en omdat wij reeds een volledig zoekprofiel van u als kandidaat kunnen overleggen heeft u veel meer kans op uw favoriete woning dan dat u zichzelf bij deze collega makelaar of website aanmeld. Wel rekenen wij bij een geslaagde transactie de vooraf besproken aanhuurcourtage zoals vermeld in onze algemene voorwaarden 2024 van 6 % van de jaarhuursom plus de BTW. Uw inschrijfgeld zal hierop in mindering worden gebracht. Deze nota dient t.a.t. samen met de eerste maand huur en de waarborgsom aan MDG makelaars te zijn betaald op de vermelde datum op de factuur maar altijd voordat de sleuteloverdracht plaats zal vinden.
 5. Bij eigen onderneming of ZZP dient men een recente inschrijving KvK en de omzetcijfers van de laatste drie jaar te overleggen. Tevens doen wij bij iedere kandidaat met zijn toestemming een huurderscheck bij een daarvoor gecertificeerde partij. De kosten a € 195,= excl. Btw voor een dergelijke screening zal door huurder voor aanvang van de huurtermijn aan ons worden voldaan. Ook zullen wij eventueel drie maanden borg vragen bij onvoldoende zekerheid van deze kandidaat en in overleg met de verhuurder.

 

EXCLUSIEVE ZOEKOPDRACHT

 

 1. Een bezichtiging met een makelaar of werknemer van MDG is altijd vrijblijvend en kosteloos behalve als kandidaat of het bedrijf waarvoor hij/zij werkzaam is expliciet schriftelijk een exclusieve zoekopdracht heeft gegeven( EOTD) om een woning voor hem/ haar of het bedrijf , te gaan zoeken. Een bezichtiging zal pas plaatsvinden na een uitgebreide voorselectie en screening nadat het registratieformulier en de daar bijkomende kosten a € 395,= excl BTW zijn voldaan per bank. De opdracht is een intensieve zoektocht naar de woning zoals omschreven in de opdracht. MDG zal dan ook alles in het werk stellen om de gewenste woning te vinden voor cliënt.  MDG makelaars zal in een OTD vastleggen wat de wensen en eisen van huurder zijn. Deze opdracht is twee maanden geldig vanaf datum ondertekening en voor bezichtigingen van maximaal 4 geselecteerde woningen per week en een maximaal aantal bezichtigingen van 12 woningen. Wanneer MDG makelaars een geschikte woning heeft gevonden zal er een huurovereenkomst worden opgesteld door de makelaar die de woning in beheer heeft. Zodra de overeenkomst is getekend zal er door MDG een vaste courtage van 8 % van de jaarhuursom plus BTW worden gevraagd . De opstartkosten worden in dit geval gerestitueerd minus de screeningskosten a € 195,= excl. BTW. Mocht er in de periode geen passende woning voor u worden gevonden kan de zoekopdracht naar wens GRATIS worden verlengd met 1 maand.
 2. Bedrijven kunnen voor hun werknemers uit binnen en buitenland natuurlijk informeren naar onze Executive Search and Relocation fees. Deze zijn afhankelijk van de wensen van het bedrijf en het aantal nieuwe kandidaten. De tarieven zullen op uurbasis of op basis van pakketkeuze worden gefactureerd.
 3. Wij werken in deze periode nauw samen met andere kantoren en collega s en daarom zullen wij om welke reden dan ook altijd een bedrag ter grootte van 8% plus 21 % BTW van het door u aangehuurde object bij u in rekening brengen wanneer u ondanks de exclusieve zoekopdracht toch via een ander kantoor of woningbemiddelaar een woning gaat huren die MDG u ook eerder schriftelijk of mondeling heeft aangeboden. Ook wanneer de tijd van de overeenkomst tussen U en MDG reeds is verstreken. Wij zullen dan ook een dossier aanleggen van de door ons bezochte objecten en deze met u bespreken. Wanneer u ondanks onze begeleiding bij een andere makelaar of verhuurder een object heeft gevonden dan vragen wij u dat aan ons door te geven binnen 14 dagen na aanvang van de huurovereenkomst zodat wij uw dossier kunnen sluiten.
 4. Kandidaat geeft bij inschrijving tevens toestemming om opgenomen te worden in ons mailingbestand. MDG zal vanzelfsprekend altijd zeer vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
 5. Indien kandidaat te kennen geeft een woning te willen huren zal hij / zij aan het einde van de bezichtiging een intentie formulier invullen dat daarmee wettelijk bindend is. Een bedrag van minimaal € 395,= zal dezelfde dag of uiterlijk voor 12 uur de dag daarna zijn overgemaakt aan MDG makelaars ter zekerheidsstelling. Is dit bedrag niet binnen deze termijn op onze rekening bijgeschreven binnen zullen wij met andere kandidaten verder gaan en kunt u geen rechten aan de eerder gemaakte afspraken ontlenen.
 6. Gezien de krappe aan – en verhuurmarkt in de regio Eindhoven Tilburg en den Bosch is een snelle beslissing een must. Dit is geen kwestie van de transactie “doordrukken” maar pure werkelijkheid. De werknemers van MDG zullen U daarom zo uitgebreid mogelijk informeren voor- tijdens en na een bezichtiging . Wij zijn dan ook na kantooruren uitsluitend per Whatsapp tot 19.00 uur op werkdagen en zaterdags van 10 tot 13 uur uitsluitend beschikbaar voor onze kandidaten en verhuurders.
 7. Mocht er onverhoopt en om welke reden dan ook geen huurovereenkomst volgen nadat er door partijen over en weer duidelijke afspraken zijn gemaakt omtrent de aan- huur van een object – ondanks een door kandidaat getekende Intentieverklaring -zullen wij de eerder betaalde aanbetaling van € 395,= voor het niet afgenomen pand behouden als vergoeding voor niet afgenomen- en nagekomen afspraken en diensten. Met de ondertekening van de intentieverklaring verplicht men zich de woning dan ook daadwerkelijk te gaan huren voor de vastgelegde minimale huurtermijn . Tenzij de verhuurder om welke reden dan ook toch bij nader onderzoek niet instemt met de verhuur aan deze kandidaat.
 8. MDG is niet verantwoordelijk voor de keuze en afwijzing van verhuurder en is niet verplicht tot argumentatie.
 9. De woning kan pas betrokken worden nadat alle betalingen aan MDG makelaars en/ of verhuurder gedaan zijn.
 10. MDG zal de borgsom tot beëindiging van de huurperiode beheren en tevens de begin- en eindinspectie van de huurder uitvoeren bij aanvang en bij vertrek. Na de eindinspectie zal de borgsom minus eventuele schades -verplichte kosten eindschoonmaak en /of vorderingen altijd binnen 14 dagen aan huurder worden gerestitueerd maar alleen nadat hij een bewijs per mail of post heeft overlegd van uitschrijving of verhuizing naar een andere gemeente of land . Ook zal er standaard een bedrag van € 150 ,= op de borgsom worden ingehouden voor een woning of appartement en € 75,= voor een kamer of studio – voor het stomen, wassen en schoonmaken alsmede voor de fysieke eindinspectie , de sleuteloverdracht en afhandeling van de eventuele schades in de woning van het gehuurde ook wanneer verhuurder geen volledig beheer aan MDG heeft gegeven.
 11. Indien u of uw relaties op een adres gaan wonen dat eerder door ons aan u of uw relatie is aangeboden maar is de huurovereenkomst desondanks door een andere partij tot stand gekomen, zullen wij u alsnog de gehele kosten voor screening en administratie ter hoogte van 8 % excl. BTW van de jaarhuursom in rekening brengen.

 

MDG zal het volgende voor exclusieve kandidaat- huurders ondernemen;

 

 • Uitgebreid Inventariseren van de woonwensen d.m.v. het registratieformulier en een OTD. Men kan hiervoor ons kantoor op afspraak bezoeken of een online gesprek inplannen.
 • Zoeken en selecteren van geschikte woonruimte op basis van door opdrachtgever aangegeven wensen en profiel.
 • Het bezichtigen van- en het geven van informatie over de te huur staande objecten.
 • Het geven van algemene en specifieke informatie over onder meer de diverse mogelijkheden voor het vinden van passende woonruimte , de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunningen, huurtoeslag , huurprijzen, de inschrijving in de GBA en eisen en verwachtingen van Nederlandse verhuurders ( voor expats).
 • Evaluatie van de eerder aangeboden woningen en bezichtigingen en advies omtrent eventuele keuzes.
 • Samenstellen van een dossier van kandidaat huurder en het voordragen van deze aan verhuurders
 • Namens opdrachtgever onderhandelen met verhuurder en het onderbouwen van een huurovereenkomst
 • De totstandkoming van een huurovereenkomst- de uitleg en het laten ondertekenen van beide partijen.
 • Toezicht op eerste betaling aan MDG makelaars voor verhuurder of beheerder
 • Het organiseren van de oplevering en begin inspectie uitvoeren
 • Het zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen jegens huurder
 • Geven van ondersteuning en advies bij onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer, transport, scholen kinderen , arts en tandarts , inrichting, tuinonderhoud en beveiliging.
 • Het is verplicht voor nieuwe huurders om alle aansluitingen van water en energie alsmede Internet en TV en het afsluiten van de benodigde verzekeringen ( WA en aansprakelijkheid) door een adviseur van een door MDG makelaars geselecteerd bureau te laten aansluiten nl. EasyNuts . Dit bedrijf is door de grote afnames van zowel gas als Electra erg aantrekkelijk qua maandlasten en is voor nieuwe huurders van MDG geheel GRATIS! Men kan natuurlijk kiezen uit de meest toonaangevende providers en energieleveranciers als ook van telecom en verzekeringen. Zo is alles in een keer goed geregeld! Wij vragen u om ons een overzicht van alle afgesloten contracten binnen 14 dagen aan ons als bewijs en controle te mailen. Zeker voor de expats die nieuw zijn in Nederland is het erg prettig dat deze services voor hen worden geregeld en men zeker is dat alle voorzieningen zijn getroffen..

Vergeet niet dat ieder land zijn eigen wetten en regels heeft omtrent energiecontracten en aanbieders. Vooral een inboedel en WA verzekering voorkomen een hoop financiële ellende na schade! Deze verplichte service is voor nieuwe huurders en kopers geheel GRATIS!

 

PRESENTATIE VAN WONINGEN

Opdrachtgever is er mee bekend dat zijn woning door ons op diverse woningwebsites, o.a. Pararius en Funda en MDG makelaars (onze eigen website) zal worden geadverteerd om zodoende kandidaten uitgebreid te informeren omtrent zijn aanbod. Wij rekenen hiervoor geen extra kosten. Sterker nog: er kan maar 1 makelaar adverteren op Pararius.nl. Daarom werken wij uitsluitend met een exclusieve opdracht. Uit ervaring weten wij dat het plaatsen van objecten bij meerdere partijen slechts voor verwarring bij kandidaten zorgt. Als makelaar hebben wij geen overzicht wat er bij andere aanbieders word beloofd en zorgt vaak voor ongewenste taferelen bij beide partijen. Uit ervaring is gebleken dat de exclusieve werkwijze tot snellere en duidelijkere transacties leidt. Met 1 aanspreekpunt en directe acties.
Mocht een verhuurder ondanks dat hij getekend heeft voor een exclusieve opdracht toch het object op een andere manier en of zelf, of door een andere partij is verhuurd is hij alsnog de gehele afgesproken courtage aan MDG makelaars verschuldigd en altijd binnen 7 dagen vanaf factuurdatum.
De gemaakte professionele fotoreportage van uw woning is kosteloos en blijft derhalve eigendom van MDG makelaars. Wanneer de foto’s door u of een andere partij worden gebruikt zullen wij u de kosten van de fotoreportage a € 295,- excl. BTW vanzelfsprekend alsnog in rekening brengen. Tevens zullen de gebruikte foto s door derden direct moeten worden verwijderd.

 

KOSTEN VOOR OPDRACHTGEVER/ VERHUURDER

Nieuwe wetgeving stelt dat de zogenaamde ”bemiddelingskosten “ altijd voor rekening van verhuurder / opdrachtgever zijn en wel als volgt;

Bij een geslaagde verhuurtransactie berekenen wij een incidentele opdrachtgever 6 % van de totale jaarhuursom excl. 21 % btw dit is inclusief de verplichting van financieel beheer door MDG Beheer ten minste voor de duur van de huurovereenkomst van minimaal 36 maanden . Deze kosten zullen voorafgaande de aanvang van het contract en per heel kalender jaar aan verhuurder worden gefactureerd. Verhuurder zal een duidelijke omschrijving ontvangen van de diensten en service die onder het financieel beheer vallen. Het eerste jaar van de overeenkomst is het financieel beheer GRATIS! Na het eerste jaar rekenen wij jaarlijks 5 % van de jaarhuursom plus de BTW.
Bij overeenkomsten korter dan 12 maanden zal er slechts 1 maal per jaar de volledige courtage van 6 % van de jaarhuur worden gerekend. Bij 6 maanden slechts 4 % plus BTW. Wanneer verhuurder toch besluit ook zelf zijn pand aan te bieden ondanks de getekende exclusiviteit en hieruit een huurovereenkomst volgt, brengen wij hem hiervoor de normaal geldende courtage van 6 % plus BTW van de jaarhuursom in rekening.

Ook zal er voor iedere huurovereenkomst en begeleiding binnen een jaar na de eerste verhuurdatum slechts een bedrag van € 395,= excl. 21 % btw worden berekend. De overeenkomst is altijd exclusief tenminste voor 2 maanden voor MDG en verhuurder zal een verhuuropdracht tekenen voor de exclusieve plaatsing op Pararius. Dit wil zeggen dat geen enkele ander partij uw pand mag adverteren op Pararius.nl.
De kosten voor fotografie en vermelding Pararius en Funda zullen bij 1e opdracht volledig aan verhuurder worden doorberekend wanneer men de opdracht om welke reden dan ook intrekt binnen 2 maanden na ondertekening. Deze kosten bedragen

€ 395,= excl. BTW. Is de woning toch verhuurd aan een kandidaat waar wij de woning mee hebben bezichtigd zal er alsnog de volledige courtage aan verhuurder worden gefactureerd.
Deze periode zal verhuurder nergens anders zijn woning adverteren zowel online of bij een collega makelaar of het object in welke hoedanigheid aan derden aanbieden.

Na 2 maanden zonder geslaagde transactie onzerzijds is opdrachtgever vrij zijn aanbod aan andere partijen ter verhuur aan te bieden. De exclusiviteit van het adverteren op Pararius zal onveranderd exclusief blijven bij MDG makelaars. Mocht er na deze periode toch een huuropdracht tot stand komen via U of een ander kantoor met een kandidaat die het gekozen pand al eerder met ons is gaan bezichtigen of door ons is aangeboden zal er alsnog een fee van 6% excl. BTW in rekening worden gebracht.

MDG makelaars heeft het recht te vragen aan verhuurder wie de nieuwe huurder is geworden en via welk kantoor deze is bemiddeld. ( wij zullen alle opdrachtgevers ongeveer 2 weken na een geslaagde verhuur door ons- of derden een After Sales mail sturen met uw bevindingen en op- of aanmerkingen.

Bij short stay contracten rekenen wij altijd 6 % van de maandhuur per contractmaand aan verhuurder plus financieel beheer met een minimale courtage van
€ 395,= exc 21%. btw per object. Particuliere ( buitenlandse) huurder die ons een exclusieve aanhuur opdracht heeft gegeven kan ook kiezen voor een bezichtiging via whatsapp of facetime of andere live video opname door en met een makelaar die het object ter plekke filmt en toelicht.

 

VERGOEDINGEN VOOR HUURDERS

Voor al onze reguliere (verhuur ) werkzaamheden worden geen bemiddelingskosten meer aan een huurder gevraagd. Wel dient een kandidaat ten alle tijden zich via het registratieformulier op onze website in te schrijven . Eenmalig betalen zij een bedrag van
€ 29,50 en staan dan 2 maanden bij ons in t bestand. Men ontvangt in deze periode alleen onze EIGEN – en voor de kandidaat passende- listings per email. Na deze periode van 2 maanden zal de kandidaat en daarmee ook zijn gegevens uit ons bestand worden verwijderd .Het is mogelijk dat men geen passende aanbiedingen heeft ontvangen. Gezien de krapte op de woningmarkt en het grote aantal zoekers reageren er gemiddeld 50 tot 100 personen op 1 object. De selectie voor een bezichtiging zal door verhuurder worden bepaald. Wij begrijpen dat dat soms frustrerend is. Wij benadrukken dan ook dat u zelf ook actief moet blijven en ons altijd mag bellen/ mailen wanneer u een object op onze site ziet die u niet is aangeboden. De registratie is voornamelijk om ons en een verhuurder meteen een uitgebreid profiel te laten zien van een kandidaat zodat wij snel kunnen schakelen en een bezichtiging kunnen plannen.

Zonder deze registratie kunnen wij u helaas niet telefonisch te woord staan en beantwoorden wij ook uw mails niet. Zoals u zult begrijpen geven wij onze ingeschreven kandidaten onze volle aandacht en service! Lees daarom altijd aandachtig onze algemene voorwaarden op de website. De € 29,50 zal uiteraard worden gerestitueerd wanneer er een geslaagde huurtransactie plaats heeft gevonden.

Natuurlijk is er een veel grotere kans van slagen wanneer u ons een exclusieve zoekopdracht geeft! Wij hebben uiteraard zeer goede connecties met onze collega makelaars uit de regio. Wanneer wij uw opdracht krijgen heeft u op alle vlakken een streepje voor!! Zie ook onze tarieven voor aanhuur..

 

HUURDERSCHECK/ PERSOONLIJKE SCREENING

Wanneer een kandidaat beslist om een woning bij ons te huren zal er een officiële geregistreerde huurcheck door een onafhankelijk bedrijf worden gedaan en hiervoor vragen wij een vaste vergoeding. Dit is een verzekering die onze verhuurders eisen voordat er een bemiddeling tot stand komt. Een dergelijke check is een half jaar geldig en is voor meerdere doelen aan te wenden, o.a. voor sollicitaties, bewijs van goed gedrag of referentie voor een lening of krediet. Voor expats is er een andere procedure en onderzoeken wij op basis van werkgevers informatie en onderzoek. De kosten voor screening en advies zijn;
€ 195,00 excl. BTW per persoonlijk clientonderzoek en rapportage minus de eventueel reeds betaalde inschrijfkosten.
Aan het begin en einde van een huurperiode zal MDG makelaars ter plaatse de woning komen inspecteren en zorg dragen voor de sleuteloverhandiging, opdracht geven voor de eindschoonmaak en toezien op de uitschrijving van de huurder uit de basisregistratie. Vervolgens zullen wij de waarborgsom eventueel met aftrek van de schades en overige kosten en boetes aan huurder terugstorten binnen 14 dagen na ontvangst van de uitschrijving . Opzegging van een object dient altijd minimaal 1 maand voor vertrek te geschieden en per volle kalendermaand. Zonder dit bewijs zullen wij niet overgaan tot terugbetaling.
De kosten van deze door ons verzorgde (schoonmaak) – diensten en administratie zijn voor huurder en er zal derhalve een bedrag van € 150,= in mindering worden gebracht op de borg. Huurder is hier mee akkoord gegaan bij zijn inschrijving ,registratie en huurovereenkomst.

 

 

COURTAGES VOOR AAN- EN VERKOOP VAN KOOPWONINGEN IN NEDERLAND

Wij komen graag geheel vrijblijvend en geheel kosteloos een waardebepaling van uw huidige woning doen en is per definitie geen officiële taxatie van uw woning. Hoewel wij deze waardebepaling professioneel en marktconform onderzoeken en uitwerken willen wij daarna graag in een persoonlijk onderhoud het onderzoek toelichten tezamen met een uitgewerkt verkoop- en marketingplan . U kunt hieraan geen rechten ontlenen en kan derhalve nooit aangewend worden als officiële taxatie ter verkrijging van bijv. een hypotheek of lening. Het is slechts een actuele indicatie van de dan geldende marktwaarde en de makelaar zal u dan tevens adviseren over de mogelijkheden en kansen van verkoop. Vervolgens zullen partijen daarna samen eventueel een opdracht tot dienstverlening ( OTD) opstellen met daarin o.a. de vraag- en laatprijs. Ook de courtagetarieven en diensten zullen in deze overeenkomst worden opgetekend. Onze service is altijd maatwerk. Bij MDG is niets standaard of vanzelfsprekend. Wij willen dan ook graag horen wat uw wensen zijn m.b.t. het verkoopproces. Er zijn diverse manieren van een courtage vaststellen dit bespreken we graag met u!
De verkoopcourtage zal wel bij geslaagde verkoop bij de notaris direct worden verrekend met uw overwaarde en de kosten voor de hele procedure. De notaris zal u een duidelijke opgave van de bedragen laten zien.
Wanneer u besluit om uw huis door ons te laten verkopen zal er een bedrag van € 895,= excl. BTW worden gefactureerd . Hierin zijn de eenmalige vaste kosten voor professionele fotografie , advertenties, borden etc. opgenomen. Dit bedrag is exclusief de gestelde uiteindelijke verkoopcourtage die afhankelijk is van het afgenomen dienstenpakket  en in geen geval restitueerbaar.
De minimale verkoopcourtage is altijd € 2950,= excl. 21% Btw per object en altijd exclusief de verplichte vaste opstartkosten. Onze diensten en werkzaamheden worden altijd in overleg met u in een OTD vastgelegd. Wij leveren altijd maatwerk en de hoogte van de courtage is afhankelijk van de door u gekozen diensten. De overeenkomst tussen MDG makelaars en verkoper zal altijd voor 1 jaar worden afgesloten. Wanneer verkoper desondanks besluit om voortijdig de samenwerking te beëindigen zullen wij hiervoor 0,5 % excl. btw van de vraagprijs in rekening moeten brengen. Mocht het huis binnen een periode van 1 jaar vervolgens aan een kandidaat worden verkocht die eerder al door MDG makelaars is aangebracht en waarmee MDG makelaars het object heeft bezocht, is verkoper alsnog de gehele courtage verschuldigd.

Zowel de koop- als huurpanden zullen door een professioneel bedrijf worden gefotografeerd en opgemeten ( NEN plattegronden). Bij exclusieve koopobjecten kan er zelfs een film worden gemaakt met een Drone. Ook zijn wij bezig om virtuele bezichtigingen te gaan maken voor een spectaculaire 3 d beleving vanuit uw eigen stoel in de huiskamer of op ons kantoor!
De presentatie van zowel huur- als koopwoningen zullen ook worden uitgebreid met een filmpje van de woning ondersteund door een prettig muziekje,
Desgewenst kan onze Interieur styliste u een advies geven wanneer u uw objecten zou willen verbouwen of renoveren en hierna opnieuw inrichten.
Via deze styliste krijgt u niet alleen advies maar ook kortingen op diverse diensten en inrichting..

 

ENERGIELABEL

De overheid heeft gesteld dat iedere woning voorzien moet zijn van een ENERGIELABEL. Zowel koop- als huurobjecten moeten voortaan worden geadverteerd met dit keurmerk. Heeft u dit nog niet of is uw oude niet meer geldig dan kunnen wij dit voor u aanvragen. De kosten voor de inspectie door een gerenommeerd bedrijf zullen wij u in rekening brengen met het tekenen van de OTD.

De kosten voor deze keuring bedragen eenmalig € 495 euro excl. BTW

 

AANKOOPBEGELEIDINGPROCEDURE EN TARIEVEN

Bij AANKOOP begeleiding door ons kantoor zal er vooraf een duidelijk profiel van de wensen worden opgemaakt en een opdracht tot dienstverlening (OTD) worden ondertekend. Er zal eenmalig een bedrag van € 895,00 exc. 21 % btw worden gefactureerd bij opdracht en zal nimmer worden gerestitueerd. MDG makelaars hanteert een aantrekkelijke bonuscourtage die afhankelijk is van onze afspraken en de behaalde resultaten!
De basis aankoopovereenkomst is slechts geldig voor een periode van maximaal 3 maanden na ondertekening. Koper en makelaar zullen van te voren een duidelijk aankoopprofiel opstellen en makelaar zal deze opdracht dan ook naar beste kunnen vervullen. Kopers zullen zelf aangeven vanuit FUNDA welke panden ze willen zien.
Er zal tevens een maximaal aantal van 4 objecten per week met de makelaar worden bezichtigd en de overeenkomst is alleen van kracht op reeds te koop aangeboden panden binnen een straal van 10 kilometer rond Eindhoven. Tevens is koper voorafgaande aan de actieve aankoopopdracht altijd verplicht een hypotheekadvies inwinnen van onze eigen hypotheekadviseur. Zonder dit advies kan er geen aankoopopdracht worden getekend.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Alle aan aanbiedingen van MDG zijn vrijblijvend zowel mondeling als schriftelijk en men kan hieraan geen rechten ontlenen.

 • Alle mededelingen , toezeggingen en aangeboden overeenkomsten van medewerkers zijn altijd onder voorbehoud van goedkeuring van eigenaar / verhuurder. Wij kunnen vanwege afhankelijkheid van factoren geen garantie geven als er door derden onjuiste informatie wordt gegeven . Wij trachten zo accuraat mogelijk u te informeren maar zijn afhankelijk van afspraken die verhuurders ook met andere partijen maken. Hier hebben wij helaas niet altijd invloed op.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop verhuurder na het tot stand komen van een overeenkomst zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Huurders vrijwaren MDG dan ook voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar / verhuurder en of derden in welke vorm dan ook.
 • MDG is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuistheden onvolledigheden nietigheden of vernietigbaar heden in zowel een koop- of de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door verhuurder danwel verkoper aan MDG is verstrekt.
 • Op alle geschillen tussen kandidaat huurder en MDG is Nederlands recht van toepassing.
 • MDG is nimmer verantwoordelijk voor teksten beloften advertenties meldingen of uitlatingen op andere websites dan van MDG makelaars. MDG makelaars heeft zijn Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de KVK onder nummer 65004272

 

PROTOCOL TOEWIJZING HUURWONINGEN AAN KANDIDAAT HUURDERS

Dit Protocol voor de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders wordt gehanteerd in het kader van de Wet goed verhuurderschap en heeft tot doel voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken hoe de toewijzing van een huurwoning tot stand komt. Dit Protocol is gericht op het voorkomen van (woon)discriminatie.

Protocol Nederlands

Protocol Engels